NamnMatcherSetBollar
Aivars Petrovs4 - 28 - 6140 - 129
Arvis Zaharevskis5 - 311 - 6170 - 159
Bogdan Shimko - - -
Maks - - -
Edgars Dzirkals - - -
Lijo Joy - - -
Atis Kimsis - - -
Janne Kivimäki - - -
Niklas Jansson - - -
Kaveh Bahar - - -
Stefan0 - 20 - 423 - 44
Rainer Lindqvist0 - 21 - 438 - 51
N/N0 - 60 - 12 - 132