NamnMatcherSetBollar
Arvis Zaharevskis11 - 323 - 7310 - 211
Aivars Petrovs8 - 216 - 6230 - 172
Bogdan Shimko - - -
Maks - - -
Edgars Dzirkals - - -
Lijo Joy - - -
Atis Kimsis - - -
Janne Kivimäki - - -
Niklas Jansson - - -
Kaveh Bahar - - -
Stefan0 - 20 - 423 - 44
Rainer Lindqvist0 - 21 - 438 - 51
N/N0 - 100 - 20 - 220